ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη


Μια πρώτη σημαντική αλλαγή του Καλλικράτη είναι η καθιέρωση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη ο οποίος θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα του Συνηγόρου του Πολίτη. Σε δήμους με πάνω από 20.000 κατοίκους το δημοτικό συμβούλιο θα επιλέγει με προκήρυξη στην ιστοσελίδα του πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως Συμπαραστάτη του Δημότη. Η θητεία του θα είναι ίδια με τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και ο Συμπαραστάτης θα εκλέγεται δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, προβλέπει ο «Καλλικράτης».

Ο Συμπαραστάτης θα λειτουργεί ως άμεσος εκπρόσωπος του πολίτη στο δημαρχείο. Θα δέχεται τις καταγγελίες τω πολιτών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου και θα είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους. Επίσης ο συμπαραστάτης θα έχει την πλήρη… συμπαράσταση των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτές.

Μοιάζει ο ρόλος του αρκετά με εκείνον του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά ο «Καλλικράτης» διευκρινίζει ότι οι ρόλοι θα είναι διακριτοί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 77: «Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας».

Όπως, όμως, ο Συνήγορος του Πολίτη, έτσι και ο Συμπαραστάτης του Δημότη θα συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία θα παρουσιάζει ο ίδιος σε δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό του έργου της δημοτικής αρχής. Ο Συμπαραστάτης θα διατυπώνει, επίσης, προτάσεις για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος θεσμός χρειάζεται ευρεία αποδοχή εντός του δημοτικού συμβουλίου. Δεν είναι τυχαία η αναφορά της κυβέρνησης σε πρόσωπο κοινής αποδοχής και εγνωσμένης αξίας, αφού για την εκλογή του θα απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την ίδια διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τέλος να σημειωθεί ότι ο συμπαραστάτης του δημότη λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου (2.600 ευρώ μεικτές αποδοχές).

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018