ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ


α) Με το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για το χωροταξικό ως προς τις ανεμογεννήτριες ο Δήμος Διρφύων αλλά και άλλοι Δήμοι της Εύβοιας χαρακτηρίζονται ως περιοχές αιολικής δραστηριότητας

β) Στο σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), στη σχετική αναφορά περί απαγόρευσης λατομικής δραστηριότητας, αναφέρεται:
α) Απαγόρευση έγκρισης νέων αδειών για χωματοληψίες.

β) Αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την απομάκρυνση της δραστηριότητας.

Η ερώτηση της εφημερίδας μας στον Δήμαρχο Γιάννη Μπουροδήμο ήταν η εξής.

1. Πως θα αντιδράσει ο Δήμος στην περίπτωση που η περιοχή του Δήμου Διρφύων γίνει στόχος των επιχειρηματιών για εγκατάσταση αιολικών πάρκων και 2. Ποια θα είναι η πρακτική αντιμετώπιση του Δήμου σε ότι αφορά την άρνηση έκδοσης αδειών για χωματοληψίες και ποιες οι διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου μετά την λήξη της δραστηριότητας των χωματοληψιών.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουροδήμος, θεωρώντας και τα δύο αυτά θέματα ύψιστης προτεραιότητας για το Δήμο, δέχτηκε με προθυμία να μας απαντήσει ενημερώνοντας έτσι τους κατοίκους για το ποιες θα είναι οι δραστηριότητες του Δήμου και για τις οποίες, όπως μας διευκρίνισε ζητά και την συμπαράσταση της αντιπολίτευσης, όλων των φορέων και όλων των ενεργών πολιτών του Δήμου.

Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου ΚΥΑ για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) - λέει ο κύριος Μπουροδήμος - ο Δήμος μας, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του Δήμου, έστειλε τις ομόφωνες απόψεις του, οι οποίες ήταν αρνητικές ως προς την πρόθεση χωροθέτησης αυτής της δραστηριότητας στα όρια του δήμου μας (μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η θετική τοποθέτηση δύο πολιτών του θεολόγου) σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβαν, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ.

Παρά τις αρνητικές μας αποφάσεις, τόσο τις δικές μας, όσο και πολλών άλλων περιοχών της Ελλάδας, το ΥΠΕΧΩΔΕ φαίνεται ότι προχωράει στην κατάθεση της ΚΥΑ χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.

Την περίοδο που διανύουμε, έχουμε δεχθεί οχλήσεις από πολλές εταιρείες για τοποθέτηση ανεμόμετρων σε κορυφογραμμές της Δίρφυος.

Η θέση μας προς όλες τις πλευρές είναι αρνητικές.

Μέχρι σήμερα, συνεργαζόμενοι με την δασική υπηρεσία αλλά και με τους συνεταιρισμούς Γλυφάδας και Πάλιουρα - Αγίου Αθανασίου, έχουμε αποτρέψει την έκδοση αδειών για την εγκατάσταση ανεμόμετρων, εγκατάσταση απαραίτητη για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης.

Βεβαίως ο κίνδυνος για έκδοση τέτοιων αδειών παραμένει, ιδιαίτερα στο τμήμα της οριογραμμής που συνορεύει με το γειτονικό δήμο Μεσσαπίων.

Εμείς σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δηλώνουμε ότι θα αποτρέψουμε με κάθε μέσο την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Δίρφη, όχι γιατί είμαστε εναντίον της ανάπτυξης των ΑΠΕ αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας είναι ασύμβατη με την αξιοποίηση της περιοχής μέσω της ανάπτυξης των ήπιων μορφών τουρισμού.

Όσον αφορά την δραστηριότητα των λατομείων αργίλου στην περιοχή μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης της μελέτης (ΣΧΟΟΑΠ), προτείνει όπως στα όρια του δήμου μας να μην εκδίδονται άδειες λατομείων αργίλου. Για να ισχύσει η ανωτέρω πρότασή μας πρέπει να περιληφθεί στην τελική φάση της μελέτης, η οποία, αφού εγκριθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και από τον οργανισμό έγκρισης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. Στην περίπτωση που εγκριθεί η πρότασή μας, αυτό σημαίνει ότι μέχρι την τροποποίηση της δεν θα εκδίδονται νέες άδειες λειτουργίας λατομείων και η λατομική δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί όταν τελειώσουν τα αποθέματα στα λατομεία για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες πριν τη δημοσίευση της εγκεκριμένης μελέτης

Η αντικατάσταση των χώρων των λατομείων περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία εκπονείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του λατομείου, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται οι εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του λατομείου, αλλά κυρίως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Οι ανωτέρω ενέργειες για αποκατάσταση του χώρου, πρέπει να γίνονται από την επιχείρηση, στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται, προβλέπεται η διαδικασία επιβολής προστίμου από τη Διεύθυνση περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας και από την επιθεώρηση λατομείων νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018