ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Πριμ για ξερίζωμα αμπελώνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι χορηγείται πριμοδότηση αμπελώνων υπό προϋποθέσεις από την 1-8-2008 ως και την περίοδο 2010-2011. Οι εκριζώσεις γίνονται κατόπιν έγκρισης και σχετικής αυτοψίας από την Υπηρεσία πριν και μετά την εκρίζωση.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στα κατά τόπους Κέντρα ή Γραφεία Αγροτικής το μήνα Αύγουστο 2008 για τη φετινή περίοδο ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητοι έλεγχοι (Διοικητικοί και Επιτόπιοι).
Προηγούνται στις εγκρίσεις όσοι εκριζώνουν ολόκληρη την αμπελουργική τους εκμετάλλευση και όσοι είναι άνω των 55 ετών με φθίνουσα σειρά ως προς την έκταση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
* Επικαιροποιημένη καρτέλα παραγωγού και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από το αμπελουργικό μητρώο.
* Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των ετών 2006-2007 ή ισοδύναμη δήλωση παραγωγής συνεταιριστικού οινοποιείου ή κατά παρέκκλιση ισοδύναμη δήλωση παραγωγής οινοποιείων, με υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις συγκομιδής.
Τα προς εκρίζωση αμπέλια πρέπει να είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα (να έχει πληρωθεί το σχετικό αντίτιμο) και να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Ο αιτών δεν πρέπει να έχει πάρει άλλη οικονομική στήριξη εθνική ή κοινοτική από αναδιάρθρωση αμπελιού ή άλλο πρόγραμμα (βιολογική γεωργία, σχέδιο βελτίωσης κ.λπ.) τα προηγούμενα 10 ή 5 χρόνια αντίστοιχα και δεν έχει φυτέψει αμπέλι με δικαίωμα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τοπικούς Γεωπόνους και σε περίπτωση απουσίας στο Γεωπόνο Αμπελουργίας κ. Πασχαλίδη.
ΚΑΑ Ιστιαίας: 22260 52232
ΚΑΑ Καρύστου: 22240 22527
ΚΑΑ Κύμης: 22220 22247
ΚΑΑ Αλιβερίου: 22230 22808
ΚΑΑ Χαλκίδας: 22210 27819
ΚΑΑ Μαντουδίου: 22270 22060
ΚΑΑ Ψαχνών: 22280 22754
ΓΑΑ Αυλωναρίου: 22230 31317
ΓΑΑ Λίμνης: 22270 31459
ΓΑΑ Αμαρύνθου: 22290 36795

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018