ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Κώτσος Δημητρίου  ο Αρβανίτης

Ο τρισέγγονος του θρυλικού ήρωα της επανάστασης του 1821 Κώτσου Δημητρίου – Αρβανίτη, Αντώνιος Ευαγγ. Αντωνίου Αρβανίτης, τόλμησε και κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να μας παραδώσει ένα έξοχο βιβλίο για τη ζωή και τους αγώνες του ήρωα που πρόσφερε πολλά στην επανάσταση και δραστηριοποιήθηκε και στην Εύβοια, μαζί με τον Αγγελή Γοβιό.
Ύστερα από μεγάλο και κοπιαστικό διάστημα αναζήτησης στοιχείων από ιστορικούς ειδικούς, εγγράφων αλλά και προφορικές μαρτυρίες μας παραδίδει ένα έργο μεγάλης ιστορικής αξίας 486 σελίδων, με πλουσιότατη βιβλιογραφία που μέσα από κει, εκτός από την ζωή και δράση του Κώτσου Δημητρίου, γίνεται και μια περιληπτική αναδρομή στην αέναη πορεία και συνέχεια του Ελληνισμού
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε
Ακαδημίας 78 Δ (Π.Ε.ΦΙ.Π
Τηλέφωνα. 210383849 - 2103822586
                 
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα

Αντωνίου Ευαγγ. Αντωνίου-Αρβανίτη

Ό Αντώνιος Ευαγγ. Αντωνίου - Αρβανίτης, είναι απόγονος, εκ πατρός, του Ήρωα και θρυλικού Οπλαρχηγού τής Εύβοιας κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Κώτσου Δηµnτρίου. Γεννήθηκε στην Αμφιθέα Ευβοίας, την 30.1.1925. Σπουδές Δηµοτικό Σχολείο Αµφιθέας. Α' Γυµνάσιο και Λύκειο (Όκτατάξιο) Χαλκίδος. Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τότε (Α.Σ.Ο. & Ε.Ε.) και μεταπτυχιακή επιµόρφωση στο ίδιο Πανεπιστήµιο, ως και σε Ινστιτούτα ειδικά για ανώτατα τραπεζικά Στελέχη πτυχιούχων Πανεπιστηµίων (τραπεζική και Πιστωτική Πολιτική κ.λ.π.).

Στρατεύθηκε το 1947 ως το τέλος του 1949. Τριετία λόγω του Συµµοριτοπολέµου η Εµφυλίου πολέµου. Με αρίστευση σε διαγωνισµό τής Eµπoρικής Τράπεζας τής Ελλάδος, προσελήφθη τον Δεκέµβριο του 1949 ως υπάλληλος και υπηρέτησε σε όλα τα Τµήµατα και Υπηρεσίες του Κεντρικού Καταστήµατος στην Αθήνα. Την 9.7.1962, η Διοίκηση τον απέσπασε στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς (Σταδίου και Κοραή), λόγω αγοράς τής δευτέρας από την πρώτη, για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατoς των τραπεζικών εργασιών της. Η αποστολή του αυτή έθεωρήθη από. τον Διoικητή τής Εµπορικής Τράπεζας, Καθηγητή και Πρύτανη Πανεπιστηµίoυ Στρατή Ανδρεάδη, ως άκρως επιτυχής και έβραβεύθη µε τίτλο και χρηµατικό ποσό. Την 2.4.1963, Ιδρύθnκε η πρώτη Επενδυτική Τράπεζα στην Ελλάδα, η Τράπεζα 'Επενδύσεων. Ό ως άνω Διοικητής, των πέντε (5) Eλληνικών Τραπεζών:Εµπορικής, Ιονικής - Λαϊκής, Πειραιώς, Αττικής και Επενδύσεων µε τα εκατοντάδες Kαταστήµατά τους, σε όλη την Ελλάδα, επέλεξε τον Αντώνιο Αντώνιου - Αρβανίτη ως τον άριστο των αρίστων, όπως ανέφερε εις την Εγκύκλιό του προς τις Τράπεζες, ως Διευθυντής της νέας Τράπεζας Επενδύσεων από της Ιδρύσεώς της (2.4.1963) έως τnν l.10.1980, με σπουδαία τη δράση της. του απενεµήθη περγαµηνή, εύφημος μνεία, βαρύτατο χρυσό έπαθλο, δια τις πολύτιµες υπηρεσίες του προς την Τράπεζα 'Επενδύσεων. Από 2.10.1980 επανήλθε στην Εµπορική Τράπεζα και του ανετέθη η Γενική Διεύθυνση στις πλέον σοβαρές Διευθύνσεις 31. 12.1984, ότε και συνταξιοδοτήθnκε.

Επί Οικουμενικής Κυβερνήσεως Τζαννή Τζαννετάκη) και Διοικnτού Τράπεζας Μιχαήλ Βρανοπούλου και κατ' εντολή τού Πρωθυπουργού, επελέγη ως μέλος τού Διοικnτικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 1989 - 1993, εν αγνοία. του, εκ των υπnρετnσάντων σε αυτήν ως το εμπειρότατο, εντιμότατο και ακέραιο Στέλεχος επί τη βάσει των στοιχείων των φακέλων της Τράπεζας.

Έκτός της συμμετοχής του στο Διοικnτικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ώρίσθnκε Πρόεδρος τού 14/μελούς Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πρόεδρος τού Συμβουλίου Παραπόνων τού Προσωπικού της Τράπεζας, και εκπρόσωπός τnς στο Διοικnτικό Συμβούλιο τού Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε (Ταμείον Συντάξεων), στο όποιο πρόσφερε ύψιστη υπnρεσία διασώσεώς του, από τον νόμο του τότε Υπουργού Εργασίας κ. Δnμnτρίου Σιούφα, εναντιωθείς στερρώς στο Συμβούλιο προς τον Υπουργό, επί πρωθυπουργίας Κων/νου Μητσοτάκn.

Ή Κοινωνική και Φιλανθρωπική δράση του:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ: 1) 'Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσnς Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) από της ιδρύσεώς τnς έως σήμερα, πού ο Σύλλογος αυτός έχει παγκόσμια εμβέλεια, όπου υπάρχει Έλλnνας και Ορθόδοξος απανταχού Γης. 2) Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος επί τρεις συνεχόμενες διετίες του Πανελλnνίου Συλλόγου Ορθοδόξου και Βυζαντινής Παραδόσεως «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» 1978 - 1983 και Α Άντ/δρος 1984-1986, ότε και απεχώρnσε λόγω φόρτου υποχρεώσεών του. 3) Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του «Πανελλnνίου Συλλόγου Θεομnτορικών Προσκυνημάτων» (ΠΑ.ΣΥ.ΘΕ.Π.) 1986 έως σήμερα. 4) Αντιπρόεδρος της Επιτροπής τού Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως (1989-1993). 5) Αντιπρόεδρος τού Διοικnτικού Συμβουλίου της Πανελλnνίου Ορθοδόξου Ενώσεως (Π.Ο.Ε.) και της Εφnμερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» (1973 - 2000). 6) 'Ιδρυτής και συντάκτnς τού Καταστατικού του Συλλόγου Αμφιθεατών Ευβοίας «Η ΆΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» και Πρόεδρός του από της ιδρύσεώς του (1983) έως σήμερα. 7) Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου «Άγιος Νικόδnμος ο Αγιορείτnς» από της ιδρύσεώς του έως σήμερα. 8) Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου Ι.Ν. Άγίου Δnμnτρίου Άργυρουπόλεως (2002 έως σήμερα), 9) Μέλος της Εταιρείας Φίλων τού Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο), 10) 'Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Προστασίας Άγέννnτου Παιδιού (1972 έως σήμερα).

ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 1) 'Ιδρυτικό µέλος και Ταµίας τού 'Ορθοδόξου Ιδρύµατος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» (1975 έως σήµερα). 2) 'Ιδρυτικό µέλος τού Ιδρύµατος Προστασίας Ηθικών και Πνευµατικών Αξιών (Ι.Π.Η.Π.Λ). 3) Ιδρυτικό µέλος και Ταµίας τού Ιδρύµατος Άντιµετωπίσεως Δηµογραφικού Προβλήµατος (Ι.ΛΔΗ.Π.) (1988 έως 27.3.1995).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, συµµετοχή στα: 1) Σύνδεσµο Πτυχιούχων τού Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣ.Ο & Ε.Ε.), 2) Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος καί 3) Σύλλογο Συνταξιούχων Εµπορικης Τράπεζας.

Εκδόσεις, Μελέτες, Συγγράµµατα, Δηµοσιεύσεις, Διαλέξεις: α) Σύγγραµµα, Βιβλίο Πινάκων, Άριθµοδεκτών, Άποδοτικότητας και Λειτουργίας Τραπεζών. Πρωτότυπο στο είδος του. Έτoς 1969. β) Σύγγραµµα, σε συνεργασία, μελέτης τού Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος, Αύγουστος 1979. γ) Βιβλίο 'Οργάνωσης σε 5 Τοµείς της Διευθύνσεως τού Γενικού Λογιστηρίου της Εµπορικής Τράπεζας, 'Ιανουάριος 1984. Δηµοσιεύσεις άρθρων και μελετών του σε ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο (Εφηµερίδες και Περιοδικά) Αθηνών. Oµιλίες από Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθµούς Ε.Ρ.Τ., ΕΡΤ2 (πρώην Υ.ΕΝ.Ε.Δ.), ΕΤ3 ως και από ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, με θέµατα: Πολύτεκνη Οικογένεια, ΟΙ Εθνοκτόνοι Νόµοι, όπως: Αυτόµατο Διαζύγιο (διάλυση της ευλογηµένης οικογένειας), Άποποινικοποιήσεις Μοιχείας, Αµβλώσεων (εκτρώσεων) ανυπερασπίστων εµψύχων εµβρύων, συζήσεις «συντρόφων» κλπ.

Διακρίσεις: Α' Στον Επαγγελµατικό Τοµέα: 1) Διήλθε όλη την κλίµακα της Ιεραρχίας της Επετηρίδας, από τον κατώτατο έως τον ανώτατο βαθµό. 2) Συµµετείχε σε όλα τα Συµβούλια της Τράπεζας, ως και στα των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εµπορίου, Νοµισµατικής Επιτροπής και Ένωσης Ελληνικών τραπεζών για θέµατα πού αφορούσαν στην Τράπεζα. 3) Βραβεύσεις από τις Τράπεζες Επενδύσεων και Εµπορική με Επαίνους και Έπαθλα βαρύτιµα.

Β' Στον Κοινωνικό - Φιλανθρωπικό Τοµέα: 1) Αριστείον (Βραβείον) από την ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ το 1979 για τη δράση της Π.Ε.ΦΙ.Π. σε χρόνο µμόλις 7 ετών τότε. 2) Τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών δύο φορές, Διπλώµατα - Βραβεία «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» την 31.3.1979 και την 22.12.1984. 3) Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 4) Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Πατριάρχης κυρός Δηµήτριος. 5) Τούς Πατριάρχας Ιεροσολύµων, Αλεξανδρείας, Μόσχας Ρωσσίας και Σόφιας Βουλγαρίας. 6) Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 7) Τούς Άρχιεπισκόπους Αθηνών κυρούς Ιερώνυµον (Κοτσώνην), Σεραφείµ (Τίκαν) και Χριστόδουλον (Παρασκευαΐδην). 8) Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (Κ.Σ.Ο.). 9) Τον Αθλητικό Όμιλο Αμφιθέας - Ευβοίας (Μάρτιος 2002). 10) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Άγίας Τριάδος Αμφιθέας Ευβοίας. 11) Τον Μορφωτικό Σύλλογο Βούνων Ευβοίας και άλλα.

Ποτέ δεν ανήκε ή εντάχθηκε σε πολιτική η κομματική Παράταξη. Αγαπά και λατρεύει την Πατρίδα του, όπως όλοι οι Έλληνες.

Το σύνθημά του είναι: Αγάπησε τον πλησίον σου και βοήθησέ τον με την καρδιά σου.

Την 25.1.2004, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ξηροχωρίου και Βορείων Σποράδων Κύριος Κύριος Χρυσόστομος (Τριανταφύλλου) τον προχείρισε από Ψάλτη σε Αναγνώστη, στον Ι Ναό Αγίας Τριάδας Αμφιθέας.

ΟΙκογενειακή Κατάσταση: 'Έγγαμος (18.4.1955). Σύζυγος Μαρία Σταματίου Κανάρη. Γόνος ιστορικής οικογένειας, του Μπουρλοτιέρη Κωνσταντίνου Κανάρη, Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Διδασκάλισσα. Τέκνα, δύο θυγατέρες, Ειρήνη (1956), και Βασιλική (1963), Καθηγήτριες με μεταπτυχιακά η πρώτη στην Αγγλία, η δεύτερη στη Νέα Υόρκη Αμερικής. Η Ειρήνη Καθηγήτρια Αρσακείου Ψυχικού και η Βασιλική Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι Αμερικής επί 13 έτη μαζί με το σύζυγό της στο ίδιο Πανεπιστήμιο, τώρα πλέον της lΟετίας στα Σχολεία Γείτονα Βάρης. Έγγαμες και οι δύο. της Ειρήνης σύζυγος ο Κλεάνθης Ί. Ισραηλίδης και της Βασιλικής ο Χρίστος Δουληγέρης, αμφότεροι Καθηγηταί Πανεπιστημίων. Εγγόνια πέντε. ΕΙρήνη δύο τέκνα. Η θυγατέρα της Καθηγήτρια και ο Γιος σε μεταπτυχιακό (Διδακτορικό) στην Αγγλία. ΒΑ. Βασιλική τρία τέκνα. Η πρώτη για Master στο Cοlumbia Νέα Υόρκης Αμερικής, ο δεύτερος Β' /ετής φοιτητής Πολυτεχνείου (Μετσόβειο) Αθηνών και η τρίτη Γ' Λυκείου, Σημαιοφόρος. 'Όλα τα Εγγόνια αριστούχα με υποτροφίες. Διαμονή, όλοι μαζί σε Ιδιόκτητη 4/ώροφη οικοδομή στην Αργυρούπολη. Ευχαριστούν τον Κύριο και την Παναγία για την Ευλογία και την Προστασία τους


ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018