ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ένα επίκαιρο αποκριάτικο τραγούδι
Στης ακρί... άιντε βρε
Στης ακρίβειας τον καιρό
Στις ακρίβειας τον καιρό, γύρεψα να παντρευτώ

Και μου δω... άιντε βρε
Και μου δώσαν μια γυναίκα
Και μου δώσαν μια γυναίκα, που τρωγε για πέντε δέκα

Βρε γυναί..., άντε βρε
Βρε γυναίκα, οικονομία
Βρε γυναίκα, οικονομία, φέτο, πο 'χωμ' δυστυχία.

Άντρα μου, άιντε βρε
Άντρα μου, θέλω φουστάνι
Άντρα μου, θέλω φουστάνι γύρω-γύρω με γαϊτάνι.

Βρε γυναί... άιντε βρε
Βρε γυναίκα, οικονομία
Βρε γυναίκα, οικονομία φέτο πόχωμ' δυστυχία.

Άντρα μου, άντε βρε.
Άντρα μου, θέλω παπούτσια
Άντρα μου, θέλω παπούτσια πούχουνε ψηλά τακούνια.

Βρε γυναί.... άιντε βρε
Βρε γυναίκα, οικονομία
Βρε γυναίκα, οικονομία φέτο πόχωμ' δυστυχία.

Άντρα μου, άιντε βρε
Άντρα μου, θέλω καπέλο
Άντρα μου, θέλω καπέλο γύρω-γύρω με το βέλο.

Και σαν παί.... άντε βρε
Και σαν παίρνω ένα ξύλο
Και σαν παίρνω ένα ξύλο και τη φέρνω ένα γύρο.

Να γυναίκα τα παπούτσια, πού χουνε ψηλά τακούνια.
Να γυναίκα το καπέλο γύρω-γύρω με το βέλο
Να γυναίκα το φουστάνι γύρω-γύρω με γαϊτάνι.

Από Dirfyakanea.blogspot.comΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018