ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Η Στενή Ευβοίας χιονισμένη 29-2-2012
                                          Από το    Dirfyakanea.blogspot.com

Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συ νεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα...