...ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ.... ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2020..... ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ.....ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΦΙΑ ΤΗ ΔΙΡΦΥ ... S.O.S ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ....ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ........ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ ..... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων ΜεσσαπίωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο ∆ημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας ( Αβάντων 18) , την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19 :00. μ. μ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας ∆ιάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463 / 2006 και 3852 / 2010.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο:
«Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
́ ́ Αγροτική οδοποιϊα Στροπώνων ́ ́ ».
ΘΕΜΑ 2ο:
« Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ́ ́ Βελτίωση δημοτικής οδού Ψαχνών-Κοντοδεσποτίου ́ ́».
ΘΕΜΑ 3ο:
«Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ́ ́ Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε ∆ιρφύων ́ ́».
ΘΕΜΑ 4ο:
« Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου με
τίτλο ́ ́ Βελτίωση Ύδρευσης Ψαχνών ́ ́».
ΘΕΜΑ 5ο:
«Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ́ ́ Βελτίωση ∆ημοτικού κτιρίου Τ.Κ Καστέλλας ́ ́»
ΘΕΜΑ 6ο:
«Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην ιδιο κτησία κ. Παριανού Στέφανου για την ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών».
ΘΕΜΑ 7ο:
«Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην ιδιοκτησία της ‘’ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ για την προσθήκη κατ’ επέκτ ασης ισόγειας απoθήκης».
ΘΕΜΑ 8ο:
«Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 2ου τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 9Ο:
«Περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης (6ης)προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 10Ο:
«Περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης (7
ης) ροϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 11Ο:
«Περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης (8ης) προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 12Ο:
«Περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης (9ης) προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 13Ο:
«Περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης (10ης) προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 14Ο:
«Περί έγκρισης 11 ης
τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους2018 ».
ΘΕΜΑ 15ο:
«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 44 / 2018 Απόφασης ∆.Σ.
∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 16ο:
«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 53 / 2018 Απόφασης ∆.Σ. ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ σχετικά με την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 17ο:
« Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέ
ων έργων οικ.έτους 2018».
ΘΕΜΑ 18ο:
«Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)».
ΘΕΜΑ 19ο:
« Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές
(Β ́ κατανομήέτους 2018) του ∆ήμου ∆ιρφύων -Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 20ο:
«Περί δωρεάν διάθεσης τάφου στο ∆ημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών».
ΘΕΜΑ 21ο:
«Περί δωρεάν εκταφής στο ∆ημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών».
ΘΕΜΑ 22ο:
«Περί εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγ
ωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Χρήστου)».
ΘΕΜΑ 23ο:
«Περί συμμετοχής του ∆ήμου σε Φο.∆.Σ.Α της Περιφέρεας Στερεάς
Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν. 4555/2018».
ΘΕΜΑ 24ο:
« Περί χορήγησης παράτασης στο ωράριο λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ Πολιτικών».
ΘΕΜΑ 25ο:
« Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ́ ́ Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ́́».
Ψαχνά, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

3ημερο εκδηλώσεων αλληλεγγύης για τη σωτηρία της Δίρφυς

Και για κάθε άλλη Δίρφυ Για 3 μέρες ασχολούμαστε, συζητάμε, ενημερωνόμαστε, ενημερώνουμε για την σωτηρία της οροσειράς της Δίρφυ...