ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προυπολογισμός


Xθές, Παρασκευή 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με μοναδικό θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός όπως αναφέρθηκε από τους περισσότερους Συμβούλους του Δημoτικού Συμβουλίου και κυρίως από της συμπολίτευσης και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, είναι μεν σφικτός, διότι θα πρέπει να μπουν σε τακτοποίηση τα οικονομικά του Δήμου, αφού ο πρώην Δήμος Μεσσαπίων είχε πολλές οικονομικές ελλείψεις και πολλά χρέη, αλλά όπως είναι γνωστό δύο μεγάλα έργα αυτό του ΒΙΟΚΑ και ενός εκ των έργων για την επίλυση του προβλήματος του νερού, έχουν σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται έγκριση για να αρχίσει η κατασκευή τους.

Τον προυπολογισμό ψήφισαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της ελάσσονος αντιπολίτευσης ενώ η μείζων αντιπολίτευση τον καταψήφισε εκτός από την μισθοδοσία των εργαζομένων και μερικά ακόμη σημεία αυτού.

Αναλυτικότερα ο Προϋπολογισμός έχει ως εξής με μερικές βέβαια διαφοροποιήσεις:

Έσοδα

Τακτικά Έσοδα 8.529.550,00

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 115.050,00

Έσοδα από ακίνητη περιουσία 120.000,00

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.787.000,00

Έσοδα από λοιπά τέλη, Δικαιώματα και Παροχή Υπηρεσιών 575.000,00

Φόροι και Εισφορές 352.000,00

Έσοδα από επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες 3.436.000,00

Λοιπά τακτικά έσοδα 144.500,00

Έκτακτα Έσοδα 3.463.000,00

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.000,00

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 564.000,00

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.640.522,00

Δωρεές-Κληρονομιές-Κληροδοσίες 0,00

Προσαυξήσεις-Πρόστιμα-Παράβολα 97.000,00

Λοιπά έκτακτα έσοδα 160.011,66

Έσοδα παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν 1.683836,00

Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά 272.036,00

Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα 1.411.800,00

Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.670.430,34

Εισπράξεις από Δάνεια 7.619,34

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 2.662.811,00

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και επιστρ. 1.354.400,00

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 1.326.900,00

Επιστροφές χρημάτων 27.500,00

Χρηματικό Υπόλοιπο 2.398.250,00

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 401.250,00

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.997.000,00

eviatop

Δαπάνες

Έξοδα 7.968.494,77

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.316.150,00

Αμοιβές αιρετών και τρίτων 555.050,00

Παροχές Τρίτων 1.433.664,77

Φόροι-Τέλη 22.700,00

Λοιπά γενικά έξοδα 327.300,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 451.380,00

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.014.500,00

Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους 847.750,00

Λοιπά έξοδα 0,00

Επενδύσεις 4.137.976,33

Αγορές κτιρίων-τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.335.189,00

Έργα 2.652.142,64

Μελέτες-Έρευνες-Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες 150.644,69

Τίτλοι πάγιας Επένδυσης (Συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00

Πληρωμές Π.Ο.Ε. από δόσεις και προβλέψεις 7.851.632,16

Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.899.320,50

Αποδόσεις 1.545.111,66

Προβλέψεις μη είσπραξης 2.407.200,00

eviatop

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018