ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Fast track και Καλλικράτης


Tου Γιάννη Zαμπετάκη Eπίκουρου καθηγητή Xημείας Tροφίμων και Lead Auditor, EKΠA
izabet@chem.uoa.gr
www.zabetakis.net

Σήμερα, με τον «Καλλικράτη» και με δεδομένη την έλλειψη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Κτηματολογίου, είναι μάλλον ανέφικτη η ορθολογική δημιουργία βιομηχανικών περιοχών χωρίς να έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες

———————————————————

Στο δημόσιο περιβαλλοντικό διάλογο και προς δημόσια διαβούλευση, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αναφορές για την οριοθέτηση νέων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) αλλά και για τον τρόπο αδειοδότησης των νυν ή των μελλοντικών βιομηχανιών όπως και Μελέτες Περιββαλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη Χαλκιδική, στην Καρυστία αλλά και σε άλλα μέρη. Υπάρχουν όμως μερικά υπαρκτά ερωτήματα: Πώς οριοθετείται μια ΒΙΠΕ, πώς αδειοδοτείται μια εταιρεία και πώς ελέγχεται όταν λειτουργεί; Και εν τέλει, πόσο εκτενής μπορεί να είναι μια δημόσια διαβούλευση διάρκειας μόλις 30 ημερών;
Πώς καθορίζεται μια ΒΙ.ΠΕ.;
Για να έχει μια χώρα βιομηχανική παραγωγή και άρα ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, χρειάζεται ΒΙΠΕ. Ο τρόπος ορισμού των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) είναι μάλλον ασαφής, όμως μέχρι σήμερα χωρίς να υπάρχει αποσαφηνισμένο χωροταξικό σχέδιο για τις περιοχές που εν δυνάμει μπορεί να γίνουν ΒΙ.ΠΕ.

Σήμερα, με τον Καλλικράτη και με δεδομένη την έλλειψη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Κτηματολογίου, είναι μάλλον ανέφικτη η ορθολογική δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. χωρίς να έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης που μια ΒΙ.ΠΕ. μπορεί να προκαλέσει αν δεν υπάρχουν οι σχετικές υποδομές για παροχή πόρων (π.χ. νερού και ενέργειας) και διαχείρισης των αποβλήτων (τοξικών ή μη). Για παράδειγμα, μεταλλεία χρυσού ή σιδηρονικελίου τι απόβλητα παράγουν και πού καταλήγουν αυτά τα απόβλητα; Συνεπώς η δημιουργία ΒΙΠΕ χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό είναι ανέφικτη και η όποια ΜΠΕ είναι μάλλον καταδικασμένη να προσβληθεί στα δικαστήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.zabetakis.net

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018