ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Δεν υπάρχει Αι Γιάννης Ριγανάς στη Στενή


Ακούσαμε και διαβάσαμε σε ανακοινώσεις, ότι ανήμερα της γιορτής του Αι Γιάννη του Ριγανά θα γίνουν εκδηλώσεις και αρχίσαμε να ρωτάμε σε ποιο χωριό είναι αυτός ο Άγιος.
Πέσαμε απ΄ τα σύννεφα όταν μάθαμε πως έτσι αποκαλούσαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πιο γνωστό σαν «Αγιαννάκη,» που βρίσκεται στην περιοχή Σκουντέρι.
Ποτέ δεν έχουμε ακούσει να αποκαλείται έτσι η εκκλησία.’
Ρωτήσαμε ηλικιωμένους ανθρώπους που παλιά ήταν γεωργοί, τσοπάνηδες, αλλά και άλλους που έχουν κτήματα κοντά στο εξωκλήσι και μας διαβεβαίωσαν πως ποτέ δεν είχαν ακούσει να αποκαλούν το εκκλησάκι Αι Γιάννη Ριγανά.
Πάντοτε το αποκαλούσαν «Αγιαννάκη,» λόγω του μικρού μεγέθους του

Ο Δημήτριος Γιαννούκος στο βιβλίο του «Το Χρονικό της Στενής» αναφέρει
«Εις το Παλιοχώρι, ο εκεί ναΐσκος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (Αγιαννάκης), είναι κτισμένους με λίθους και χώμα και έχει σχήμα παραλληλογράμμου. Το δάπεδό του ευρίσκεται περί το ήμισυ μέτρον, κάτω της επιφανείας του εδάφους και η θύρα του είναι χαμηλή. Το όλον του δεικνύει ναΐσκον των χρόνων της Τουρκοκρατίας.
Το 1936 έγινε υπό του εκκλησιαστικού συμβουλίου, ανακατασκευή της μικρής ξύλινης στέγης του. Εσωτερικώς το ιερόν μετά του κυρίως ναού χωρίζεται δια προχείρου ξυλίνου ιερού τέμπλου, επί του οποίου υπάρχουσι φορηταί εικόνες, αφιερωθείσαι υπό φιλοθρήσκων Χριστιανών κατά διαφόρους εποχάς και μόνον μία μικρά φορητή εικών δυσδιάκριτος σώζεται από τα παλαιά χρόνια. Ένα μικρό κανδήλι προ του Ιερού Τέμπλου σκορπίζει το αμυδρόν γλυκύ του φως.»

Ακόμα και σε διαθήκες αλλά και αγοραπωλησίες αναφέρεται η θέση ως «Αγιαννάκης». Πως προέκυψε λοιπόν ο Ριγανάς;
Αγαπητοί φίλοι. Καλά κάνετε και διοργανώνεται εκδηλώσεις και θα μαστε και μεις εκεί, αλλά προς Θεού σεβαστείτε την παράδοσή μας
Μην αλλοιώνετε την λεκτική μας κληρονομιά, μην αλλάζεται τα τοπωνύμια έτσι όπως μας τα άφησαν οι πατέρες μας.
Ο τόπος μας είναι πολύ πλούσιος λαογραφικά και ιστορικά και σε μας μένει να διατηρήσουμε αυτούσιο αυτόν τον πλούτο και όχι να τον αλλάξουμε.

0 Παρατηρητής

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018