Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Η ΣΥΝΑΛΙΑ

Έτσι ακούσαμε το μεταφέρουμε και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.