ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Στους Δημάρχους Χαλκίδας και Διρφύων – Μεσσαπίων για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

Π.Α.ΜΕ.


Π.Α.Σ.Ε.Β.Ε.

Σύλλογος Γυναικών Χαλκίδας (Ο.Γ.Ε.)

Μ.Α.Σ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 22 Φλεβάρη και ώρα 9:00πμ εκπρόσωποί μας θα επισκεφθούν τους Δημάρχους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων για να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων που προτίθενται να προχωρήσουν οι Δήμοι.
Οι Γραμματείες:

Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου

Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης ΕΒΕ

Συλλόγου Γυναικών Χαλκίδας (Ο.Γ.Ε)

Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών

Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συ νεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα...