ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Καθυστερήσεις στο έργο αξιοποίησης του Αθλητικού Ξενώνα Στενής
Στις 21/06/2011 ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ντούρμας κατέθεσε έγγραφο με το οποίο ζητά από τη δημοτική αρχή να του γνωστοποιήσει τις εξελίξεις για το έργο της εκμίσθωσης του Αθλητικού ξενώνα Στενής.

Στο έγγραφό του ο κος Ντούρμας επισημαίνει την ανάγκη να αξιοποιηθεί επιτέλους ύστερα από δεκαετίες παλινωδιών ο ξενώνας με το σκεπτικό ότι αποτελεί έργο ανάπτυξης της περιοχής. Στο έγγραφό του ο κος Ντούρμας ζητά να του απαντηθεί επίσημα ποιος είναι ο λόγος των καθυστερήσεων και γιατί δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα.

Η απάντηση της δημοτικής αρχή είναι ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στον κο Λεοντή. Στο έγγραφο του ο δήμος αναφέρει ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην προσφυγή του κου Καμαριώτη στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία όμως και αυτή δεν έχει ακόμη συσταθεί επίσημα λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή του Ν. 3852/20110 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για το θέμα και θα επανέλθουμε εάν προκύψουν νεώτερα.Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συ νεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα...