ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Στην Ευρωπαική Ένωση το εξασθενές χρώμιο

Να διερευνηθούν οι κίνδυνοι που απειλούν τους καταναλωτές


από το εξασθενές χρώμιο σε πόσιμο νερό περιοχών της Ελλάδας

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Στοιχεία για το μέγεθος των επιβλαβών συνεπειών που μπορεί να έχει για τους καταναλωτές, η ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό περιοχών της Ελλάδας, ζητά μέσω ερώτησης που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, τονίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το εξασθενές χρώμιο είναι ιδιαίτερα βλαβερό για την υγεία και συνδέεται με καρκινογενέσεις.


Στην ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα ζητούνται στοιχεία για το εάν έχει ενημερωθεί η Επιτροπή για τα ευρήματα του εξασθενούς χρωμίου σε πόσιμο νερό της Ελλάδας, εάν έχει καταμετρηθεί η τοξικότητα αυτών των νερών αλλά και εάν προβλέπονται όρια για την περιεκτικότητα του πόσιμου νερού σε εξασθενές χρώμιο καθώς και εάν προβλέπεται η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τον συγκεκριμένο κίνδυνο που απειλεί την υγεία τους.

Αναλυτικά στην ερώτηση του Θόδωρου Σκυλακάκη αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- ότι έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό σε περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Βοιωτία, Εύβοια κ.α.), το οποίο οφείλεται και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες

- ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το εξασθενές χρώμιο είναι ιδιαίτερα βλαβερό για την υγεία και συνδέεται με καρκινογενέσεις, γεγονός το οποίο προκαλεί αυξημένη ανησυχία

-τη συνδιάσκεψη που διοργάνωσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 15.01.11, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη του προβλήματος

- ότι η Οδηγία 98/83/ΕΚ και η Απόφαση της Επιτροπής 95/337/ΕΚ δεν αναφέρονται στο εξασθενές χρώμιο, παρά μόνο στο ολικό χρώμιο

-τις μελέτες που υπάρχουν για το ίδιο θέμα, καθώς και σχετικά άρθρα που δημοσιεύονται στον ελληνικό Τύπο

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018