ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Το δάσος της Στενής εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Natura"


Το δάσος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Στενής εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό δίκτυο "Natura" και εκτείνεται σε όλη την κοινότητα και την περιοχή. Ο στόχος του προγράμματος Natura είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη διατήρηση των πλέον πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων σε όσο το δυνατόν ικανοποιητικό επίπεδο. Μια εξέλιξη που έχει τεράστια σημασία για την περιοχή και πρέπει να έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη όλων μας και ιδιαιτέρως του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων μιας και πέρα από την οικολογική
σημασία, αν τηρηθούν οι προδιαγραφές που προβλέπονται ίσως μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσει και σημείο προορισμού εναλλακτικού τουρισμού με μεγάλες και ικανές προοπτικές και για την πλέον ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και του Δήμου γενικότερα.

eviatop

Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συ νεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα...