ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Απόψεις με αναφορά το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και, όχι μόνονΑπό: Πολίτης ...


<<Η δημοκρατία δεν παρέχεται, ούτε προσλαμβάνεται, είναι κατά βάσει μια βιωματική, κοινωνική διεργασία μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Δημοκρατία είναι το κοινωνικό συμβόλαιο κανόνων, αρχών και αξιών, επί τη βάση των οποίων πορεύεται και εξελίσσεται η κοινωνία!>>.Ούτε μηδενισμοί ούτε αφορισμοί, μια κριτική στάση με διάθεση προβληματισμού και δημιουργικής συμβολής για μια πορεία προόδου !!

Ενεργός πολίτης πάντα, διαβάζοντας και το σχόλιο σας με 28/2/11, επιθυμώ μέσω της ιστοσελίδας σας, να καταθέσω λίγες σκέψεις για την διαδικασία εκλογής του συμπαραστάτη, τις θέσεις και τη στάση των παρατάξεων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπιων, κυρίως όμως για τον ''Καλλικράτη'' ως τη νομοθετική πρόταση της πολιτείας για διοικητική μεταρρύθμιση. ¨Ενα θέμα κεφαλαιώδους σημασίας που θα καθορίσει, ανάλογα της λειτουργίας και εφαρμογής του, τη πορεία της πατρίδας τις επόμενες δεκαετίες.


¨Οσο και αν επιχειρηθεί, στο ''επίγραμμα'', να αποδοθεί μόνον θεωρητική-ιδεολογική και όχι πολιτική-ρεαλιστική σημασία, θα είναι μόνον υπεκφυγή, σκοπιμότητα και ελλειμματική ερμηνεία, καθώς ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δε μπορεί να έχει παρόν και μέλλον εκτός δημοκρατίας και μάλιστα άμεσης δημοκρατίας, καθότι συγκροτείται από μικρά γεωγραφικά σύνολα και ταυτοποιείται από ομογενείς κοινωνικές ομάδες, είναι ο πυρήνας, ο πρώτος ''πολιτικός κύκλος'' της κοινωνίας.

Οι όποιες διοικητικές, δήθεν σύγχρονες απολιτικές και τεχνοκρατικές αντιλήψεις είναι πέραν του πολιτικού-κοινωνικού πεδίου και άρα εκτός δημοκρατίας, αποσυνθέτουν το κοινωνικό ιστό και οδηγούν τη κοινωνία και το πολίτη στην αδράνεια και αφασία. Αυστηρά διοικητικές, μηχανιστικές αντιλήψεις επιβάλλονται στις υπηρεσίες, στην αγορά, στην οικονομία, στις εταιρίες, στις πολυεθνικές, στο στρατό και όπου αλλού και όχι στη διαχείριση ενός πολιτικού οργανισμού όπως είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση !.

Τα ηγεμονικά χαρακτηριστικά η συμπολίτευση δεν τα αποκτά μόνον από τα ελλείμματα της αντιπολίτευσης, όσο και κύρια από μια αυστηρά διοικητική, αρχηγική αντίληψη, εδώ και το ηγεμονική, που έχει ο αρχηγός με όλα τα φοβικά σύνδρομα του εξουσιαστή. θα επεσήμανα εδώ και το ελλειμματικό ισοζύγιο του στελεχιακού δυναμικού της παράταξης, απέναντι στο φόρτο εργασίας και την πράγματι δύσκολη συγκυρία, καλείται να σηκώσει σταυρό του μαρτυρίου, να περιμένουμε λοιπόν σε ζητήματα΄΄διαχείρησης της πολιτικής΄΄, συμπεριφορές και πέραν του ηγεμόνα...!


Καθώς το θέμα μας είναι η νομοθετικά επιβεβλημένη διοικητική μεταρρύθμιση με τον 3852/10 ν. του κράτους, καθώς βιώνουμε για πολλές 10τιες, θα έλεγα από συστάσεως του ελληνικού κράτους, έναν κοινωνικό εκμαυλισμό, μία ιδιοποίηση και ιδιοχρησία των θεσμών, μια ''εκπαραθύρωση'' πολιτών από το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, τόσο περισσότερο αδήριτη προβάλει η ανάγκαιότητα για την επιτυχία αυτής της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία θα φανεί μόνον μέσα σε μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία αλληλεγγύης και αυτοσεβασμού.!!!


ΘΕΜΗΣ

Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συ νεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα...