ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ-ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΗΦΙΣΜΑ

Την Τρίτη 11 του μηνός συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συ νεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα...