ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ψαχνά, 5 Μαίου 2011
Αριθμός Πρωτ. : 5378Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12 : 00 , για να συσκεφθούμε και ν’ αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :ΘΕΜΑ 1Ο : «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής της αλληλογραφίας του Δήμου ( έγγραφα αλληλογραφίας, αποστολή ταχυπληρωμών λογαριασμών και λοιπά έγγραφα)»ΘΕΜΑ 2Ο : «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής της αλληλογραφίας του Δήμου ( έγγραφα αλληλογραφίας, αποστολή ταχυπληρωμών λογαριασμών και λοιπά έγγραφα) »ΘΕΜΑ 3Ο : «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας »ΘΕΜΑ 4Ο : « Αποδοχή Δωρεάς»ΘΕΜΑ 5Ο : «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»ΘΕΜΑ 6Ο : «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»ΘΕΜΑ 7Ο : «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»ΘΕΜΑ 8Ο : «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»ΘΕΜΑ 9Ο : «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»ΘΕΜΑ 10Ο : «Ψήφιση Πίστωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου»ΘΕΜΑ 11Ο : «Ψήφιση Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018