ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΠΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:30 για να συσκεφθούμε και ν’ αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :ΘΕΜΑ1ο :« Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ- ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ του Νίκου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεράσιμου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου. »ΘΕΜΑ 2ο :<< Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΜΠΑΡ ΄΄ATOLI’’.. του Στέφανου Βογιατζή του Παναγιώτη στην ΤΚ. Πολιτικών>>.ΘΕΜΑ 3ο :<< :<< Ανανέωση άδειας μουσικής στο κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος << ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ>> ιδιοκτησίας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΙΔΗ. .ΘΕΜΑ 4ο Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΤΟΥΡΜΑ του Παναγιώτη στην ΤΚ. Θεολόγου>>.ΘΕΜΑ 5ο :<< Επί ενστάσεως Μπαλωμένου Γεώργιου κατά της 137/2010 Α.Δ.Σ.>>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2018